Övriga tjänster

 • DomainSSL

  1700.00 kr Engångs
  Gå vidare
  • Ditt domännamn autentiseras
   Vår leverantör Globalsign kontrollerar domännamnet, att det är den som ansöker om certifikatet som äger domännamnet.

   Klart så snart domänägaren har godkänt e-postmeddelande från Globalsign och vi har installerat certifikatet.
 • OrganizationSSL

  2000.00 kr Engångs
  Gå vidare
  • Ditt företag autentiseras.
   Vår leverantör GlobalSign kontrollerar att företagsuppgifter kopplade till ansökan om certifikatet är korrekta. Att ni är det företag ni utger er för att vara, innan certifikatet verkställs och installeras av oss.
   Stärker din kunds trygghet att de verkligen gör affär med just ditt företag.
 • ExtendedSSL

  6500.00 kr Engångs
  Gå vidare
  • Ditt företag autentiseras genom att Globalsign gör en omfattande kontroll av att ni är det företag ni utger er för att vara.
   Det mest synliga certifikatet för besökaren som får en direkt upplevelse av trygghet och att ni är ett seriöst företag. Adressfältet i webbläsaren blir grönmarkerat.