Artiklar

 Backup av databas

Backup av Databas För att göra en backup av din databas gör du så här: Windows: Logga in på...

 Connection sträng för SQLExpress

Om du har en databas (SQLExpress) på vår Windowsplattform behöver du ha en connectionstring för...

 Connection sträng för mysql

Om du har en databas (MySQL) på vår Windowsplattform behöver du ha en connectionstring för att...

 Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver error

Om du får detta felet på din sajt kan det bero på att serverns MySQL är uppdaterad och din...