Övriga tjänster

  • Patchhantering

    299.00/mån
    Gå vidare
    • Patchning, det vill säga säkerhetsuppdateringar, är en viktig rutin för att hålla er driftmiljö skyddad mot skadliga intrång. Ett system som inte patchas regelbundet drabbas snabbt av sårbarheter. Patchhantering innebär att vi bevakar och lägger in alla patchar.