Skicka mail med .NET

Används följande länk: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1fb84h.aspx Titta på "MailMessage" klassen för mail, och "SmtpClient" klassen för att skicka från en SMTP host. Supportat i .NET 4, 3.5, 3.0 samt 2.0


Exempelkod: using System.Net.Mail; MailAddress to = new MailAddress(“SKICKATILL@ADDRESS.DOMAIN"); MailAddress from = new MailAddress(“AVSÄNDARE@ADDRESS.DOMAIN"); MailMessage mail = new MailMessage(from, to); mail.Subject = String.Format("{0} har skickat mail från DINDOMÄN.se" , myNameInput.Text); mail.Body = “Mail meddelande" SmtpClient smtp = new SmtpClient("localhost"); smtp.Send(mail);

  • 26 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

PHP Kontaktformulär

Nedan följer ett kontaktformulär gjort i PHP.PHP-kontakta_oss.zip

ASP Kontaktformulär

Nedan följer ett kontaktformulär gjort i ASP.ASP-Kontakta_oss.zip

Mailkomponenter?

För att skicka e-post via ASP så rekomenderar vi CDOSYS eller w3JMail, som smtp-server...