Mailkomponenter?

För att skicka e-post via ASP så rekomenderar vi CDOSYS eller w3JMail, som smtp-server använder ni "localhost". Exempel på hur CDOSYS fungerar kan ni läsa om här: http://www.w3schools.com/asp/asp_send_email.asp Exempel på hur w3JMail fungerar kan ni läsa mer här: http://tech.dimac.net Products --> JMail.

  • 4 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Skicka mail med .NET

Används följande länk: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dk1fb84h.aspx Titta...

PHP Kontaktformulär

Nedan följer ett kontaktformulär gjort i PHP.PHP-kontakta_oss.zip

ASP Kontaktformulär

Nedan följer ett kontaktformulär gjort i ASP.ASP-Kontakta_oss.zip