Lösenordsskydda Mappar i Linux

Logga in i din kontrollpanel. Klicka på Filhanteraren och bläddra dig ner tills du ser den mapp du vill lösenordsskydda. Klicka på Kommandot "skydda" som du finner tre kolumner till höger om mapp-namnet. Du möts då av fälten: Skyddad katalog, sätt/uppdatera användare, och lösenord.

Skyddad katalog: Här skriver du valfritt namn, rekomenderat är dock att sätta det till samma namn som mappen har (blir lättare att administrera i framtiden)

Sätt/Uppdatera användare: Här fyller du i vilket användarnamn som skall användas för att kunna komma åt mappen. Tänk på att endast använda A-Z samt 0-9

Lösenord: Skriv in lösenordet i båda raderna (identiskt) OBS! Glöm inte att bocka i rutan Skydd på till vänster om Spara knappen. Klicka på Spara och du är klar!   För att lägga till flera användare repeterar du bara processen till du skapat upp alla som skall ha behörighet in i mappen. Vill du sedan ta bort en användare hittar du alla användare listade i samma meny, där du markerar den användaren du skall radera och trycker på knappen "ta bort".

  • 1 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

Ändra rättigheter på filer/mappar (Linux)

På våra linux kontrollpaneler har man möjlighet att ändra...

Skapa en .404-sida i Linux

För att få en "egen" 404-sida för sin Linux-domän lägger man helt enkelt en "404.php"-fil i sin...

Sökväg till sendmail på linuxpaket för perlscript

Den rätta sökvägen är: /usr/sbin/sendmail

Cron jobb

Du lägger själv upp dina cron jobb via kontrollpanelen under kategorin Avancerat och...

Funktioner i Webbhotell Linux kontrollpanel

1) Den övergripande navigeringsmenynsom ger dig tillgång till samma menyer som är...