Articles

 Finns det andra statistikverktyg?

Det finns många programvaror som delvis gör det som Smarterstats gör. En gratisvariant av ett...

 Hur räknar Smarterstats (Ballous avancerade statistik) antalet unika besökare?

Om du kommer till en hemsida som kör Smarterstats så krävs det att du är inaktiv i 20 minuter...

 Statistik från AWStats via mail en gång/månad?

Tyvärr kan vi inte erbjuda den tjänsten utan man får manuellt logga in via webbsidan och...