Connection sträng för SQLExpress

Om du har en databas (SQLExpress) på vår Windowsplattform behöver du ha en connectionstring för att kunna koppla upp dig mot databasen i koden.

Här följer exempel på olika strängar som ni kan använda er av:

Connect.Open "Provider=SQLNCLI11;Server=SERVERS_IP_NUMMER\SQLEXPRESS;Database=DATABASENS_NAMN;User Id=DATABASANVÄNDAREN;Password=DATABASANVÄNDARENS_LÖSENORD;"

Det kan även vara så att strängen heter:

Connect.Open "Provider=SQLNCLI10;Server=SERVERS_IP_NUMMER\SQLEXPRESS;Database=DATABASENS_NAMN;User Id=DATABASANVÄNDAREN;Password=DATABASANVÄNDARENS_LÖSENORD;"

(Notera att det är SQLNCLI10 som är just nu men skall vara SQLNCLI11 för att vara korrekt.)

  • 0 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

Backup av databas

Backup av Databas För att göra en backup av din databas gör du så här: Windows: Logga in på...

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver error

Om du får detta felet på din sajt kan det bero på att serverns MySQL är uppdaterad och din...

Connection sträng för mysql

Om du har en databas (MySQL) på vår Windowsplattform behöver du ha en connectionstring för att...