Personlig information
Fakturaadress
Extra information krävs
yymmddxxxx
(Ex: +46707111222) För att ta emot SMS-notifieringar
If ticked, you agree to receive SMS notifications
Kontosäkerhet

Lösenordsstyrka: Fyll i ett lösenord


  avtalsvillkoren

* När du registrerar dig kommer Ballou att behandla dina personuppgifter för de övergripande syften som anges nedan. Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår Integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande övergripande syften:
  • För att administrera avtalet och ditt konto
  • För att tillhandahålla våra tjänster
  • För att kommunicera med dig som kund eller representant för vår kund