Säkerhetsanalys

 • Säkerhetsanalys

  495.00 kr Engångs
  Gå vidare

  • Vi sårbarhetsskannar era servrar och applikationer. Skanningen innebär att vi identifierar, verifierar och klassificerar sårbarheter.


   Allt hanteras av Ballous tekniska experter. Ni erhåller en rapport med analysresultaten.
 • Utökad säkerhetsanalys

  990.00 kr Engångs
  Gå vidare

  • Vi genomför skanningen på samma sätt som i den vanliga Säkerhetsanalystjänsten.


   Men väljer ni den här utökade säkerhetsanalysen får ni en rapport där vi tolkar resultatet, prioriterar och rekommenderar lösningar för att åtgärda problemen.